จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะ

701,183

18,325

719,508

3,275

148,220

1,410

มีชื่อและอาศัยอยู่
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
อื่นๆ
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
ไม่ระบุ

กราฟแสดงจำนวนครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

การวิเคราะห์
ศักยภาพ ทุน 5 ด้าน
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ : กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 56,412 137,460 2,211 2
ทุนกายภาพ 1,037 21,422 138,472 35,319
ทุนเศรษฐกิจ 30,119 53,561 93,268 14,259
ทุนธรรมชาติ 10,274 83,924 87,320 14,181
ทุนทางสังคม 110,412 65,795 14,855 64
** Average. SLF (MPI) 2,224 157,581 36,445 0


กราฟแสดงรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนยากจน

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยจำนวนสมาชิกรายครัวเรือน

เปรียบเทียบวิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือน 5 ด้าน

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 ด้าน

Showing 1-20 of 20 items.
#Avg.SLFจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.23สุรินทร์1.832.942.552.281.56
22.40อุบลราชธานี1.912.872.402.732.08
32.27นครราชสีมา1.902.832.072.601.97
42.22กาฬสินธุ์1.832.892.432.371.57
52.13ชัยนาท1.802.832.342.251.43
62.14ปัตตานี1.922.882.402.171.32
72.37พิษณุโลก1.862.932.362.741.93
82.47ร้อยเอ็ด1.952.882.532.842.17
92.32ลำปาง1.802.922.072.742.07
102.39บุรีรัมย์1.872.892.402.702.11
112.32ยะลา1.962.752.152.821.90
122.28นราธิวาส1.922.722.332.711.74
132.21แม่ฮ่องสอน1.872.862.532.281.48
142.29พัทลุง1.852.782.202.721.86
152.25มุกดาหาร1.882.992.512.461.43
162.13อำนาจเจริญ1.832.962.471.991.42
172.02ยโสธร1.892.582.551.571.50
182.37สกลนคร1.903.082.862.531.49
192.28ศรีสะเกษ1.863.012.622.411.48
202.34เลย1.862.812.282.752.01

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

Showing 1-1 of 1 item.
#Avg.SLFทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.271.872.892.422.481.68

แผนที่แสดงค่าเฉลี่ยทุนมนุษย์

แผนที่แสดงค่าเฉลี่ยทุนกายภาพ

แผนที่แสดงค่าเฉลี่ยทุนเศรษฐกิจ

แผนที่แสดงค่าเฉลี่ยทุนธรรมชาติ

แผนที่แสดงค่าเฉลี่ยทุนทางสังคม

แหล่งที่มาของข้อมูลจากการสำรวจ (ตอนที่ 6)

Showing 1-20 of 20 items.

แสดงรายละเอียดข้อมูล

#รหัสจังหวัดจำนวนครัวเรือนยากจนTPMAPจปฐ.กชช.พมจ.พอช.ชุมชน.ผู้นำศาสนา.อบต.ชาวบ้าน.อาสาสมัคร.อื่นๆ .
118ชัยนาท4,597431430711,10771521885820
230นครราชสีมา5,0086141,29401271563,7261491,5611,6892,90063
331บุรีรัมย์5,3722325718085142,745873735261,94812
432สุรินทร์14,161258311713092502291469
533ศรีสะเกษ17,17311,4310141191,158238764798831
634อุบลราชธานี7,4214063001503,242060002,831
735ยโสธร4,8139119602014,11013471204690
837อำนาจเจริญ4,103040305030413706
942เลย6,92640622,88202,7312,4331,8681202055771,8814
1045ร้อยเอ็ด5,07537161,77201,7661491,8708222216740516
1146กาฬสินธุ์10,6323368046152,0954120545073026
1247สกลนคร9,8502131038831790170101
1349มุกดาหาร5,32033101330835,00274231520911
1452ลำปาง10,71355832,995000000002,135
1558แม่ฮ่องสอน13,168153171311,766145096911,2381
1665พิษณุโลก14,5241120714,429011,51210,25710,12057191,6544,5820
1793พัทลุง14,21774432,2780112567,4541626212,4283,394137
1894ปัตตานี14,75416651,3671,357702031332991062
1995ยะลา10,50748901,3620236613,0769094497724,626223
2096นราธิวาส5,026267311808101,6693511113109166