วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนทางสังคม ระดับ 3)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 346 6,327 6,324 13
ทุนกายภาพ 263 8,833 3,936 0
ทุนเศรษฐกิจ 5,290 5,229 2,022 490
ทุนธรรมชาติ 494 12,394 143 0
ทุนทางสังคม 3,749 6,735 2,490 57

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนทางสังคม ระดับ 3

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.882.022.01

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนทางสังคม ระดับ 3


แสดง 1 ถึง 20 จาก 2,490 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050069880วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.352.461.001.602.60
252050081332ใหม่เจริญสุขหลวงใต้งาวลำปาง2.502.421.152.052.60
352050029250โป่งบ้านโป่งงาวลำปาง2.192.421.002.052.50
452050181345บ่อสี่เหลี่ยมปงเตางาวลำปาง2.532.413.151.902.65
552050004702แม่กวักบ้านอ้อนงาวลำปาง2.382.582.052.302.80
652050003528แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง2.572.691.152.352.85
752050191049แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง2.322.531.052.052.55
852050174357ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.392.562.052.052.50
952050069405ข่อยบ้านร้องงาวลำปาง2.372.541.151.852.60
1052050069383แม่งาวใต้บ้านร้องงาวลำปาง2.312.543.451.852.70
1152050154658สบป๋อนบ้านร้องงาวลำปาง2.432.212.951.952.75
1252050041705ปงเตาปงเตางาวลำปาง2.452.382.052.352.55
1352050002947แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง2.512.461.052.353.20
1452050003366แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง2.532.631.652.052.75
1552050102747ห้วยหกบ้านอ้อนงาวลำปาง2.132.422.052.052.65
1652050005814อ้อนใต้บ้านอ้อนงาวลำปาง2.522.692.952.052.60
1752050229097อ้อนหัวทุ่งบ้านอ้อนงาวลำปาง2.872.662.102.052.50
1852050006209อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง2.072.332.052.102.65
1952050008279อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง2.502.362.802.253.15
2052050158190อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง2.642.462.952.052.65

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม