วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนมนุษย์ ระดับ 3)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 346 6,327 6,324 13
ทุนกายภาพ 263 8,833 3,936 0
ทุนเศรษฐกิจ 5,290 5,229 2,022 490
ทุนธรรมชาติ 494 12,394 143 0
ทุนทางสังคม 3,749 6,735 2,490 57

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนมนุษย์ ระดับ 3

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.882.022.01

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนมนุษย์ ระดับ 3


แสดง 1 ถึง 20 จาก 6,324 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152940015635ทุ่งโป้หลวงเหนืองาวลำปาง2.672.592.651.802.00
252050002203ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.572.422.851.952.05
352050000103สบแหงหลวงเหนืองาวลำปาง2.542.362.202.051.55
452050000898สบแหงหลวงเหนืองาวลำปาง2.522.132.851.551.80
552050083084ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.632.421.002.351.60
652050098022ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.902.421.151.952.30
752050019351วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.972.221.152.051.95
852050019408วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.812.332.801.801.80
952050019823วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.612.591.151.451.70
1052050069898วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.532.332.051.851.70
1152050142838วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.632.461.902.301.50
1252050143907วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.572.132.052.101.95
1352050146442วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.742.461.901.901.55
1452050174462วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.682.262.852.452.35
1552050198442วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.502.161.752.051.85
1652050028407โป่งบ้านโป่งงาวลำปาง2.562.132.252.052.50
1752050248342ขวัญคีรีบ้านร้องงาวลำปาง2.552.142.151.802.10
1852050084935แม่งาวใต้บ้านร้องงาวลำปาง2.652.211.751.851.50
1952050219067แม่งาวใต้บ้านร้องงาวลำปาง2.512.541.651.551.95
2052050199554ร้องพัฒนาบ้านร้องงาวลำปาง2.512.581.052.401.90

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม