วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนมนุษย์ ระดับ 2)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 346 6,327 6,324 13
ทุนกายภาพ 263 8,833 3,936 0
ทุนเศรษฐกิจ 5,290 5,229 2,022 490
ทุนธรรมชาติ 494 12,394 143 0
ทุนทางสังคม 3,749 6,735 2,490 57

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนมนุษย์ ระดับ 2

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.882.022.01

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนมนุษย์ ระดับ 2


แสดง 1 ถึง 20 จาก 6,327 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152030075914ใหม่เตาปูนนาแส่งเกาะคาลำปาง2.371.882.051.851.40
252050031203คุ้มหลวงเหนืองาวลำปาง2.422.461.752.052.10
352050050101ดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปาง2.402.492.052.052.15
452050001550ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.382.161.002.351.70
552050002483ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.422.191.052.051.75
652050002505ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.422.662.051.952.15
752050041268ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.072.471.151.952.10
852940017115ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.402.331.152.051.95
952050193238ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.092.581.152.051.75
1052940016577ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.072.211.152.052.25
1152050084099ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.472.131.002.051.85
1252050084391ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.342.242.252.202.15
1352050098375ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.471.861.001.852.20
1452050101431ปงคกหลวงใต้งาวลำปาง2.272.591.951.952.05
1552050019220วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.492.422.202.051.75
1652050019327วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.042.331.002.052.05
1752050019785วังควายหลวงใต้งาวลำปาง1.872.361.151.951.60
1852050019807วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.032.391.002.351.70
1952050019904วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.082.391.601.851.45
2052050069545วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.372.423.402.351.80

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม