วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนธรรมชาติ ระดับ 1)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 346 6,327 6,324 13
ทุนกายภาพ 263 8,833 3,936 0
ทุนเศรษฐกิจ 5,290 5,229 2,022 490
ทุนธรรมชาติ 494 12,394 143 0
ทุนทางสังคม 3,749 6,735 2,490 57

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนธรรมชาติ ระดับ 1

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.882.022.01

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนธรรมชาติ ระดับ 1


แสดง 1 ถึง 20 จาก 494 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050000898สบแหงหลวงเหนืองาวลำปาง2.522.132.851.551.80
252050019823วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.612.591.151.451.70
352050219067แม่งาวใต้บ้านร้องงาวลำปาง2.512.541.651.551.95
452050074697สบป๋อนบ้านร้องงาวลำปาง2.472.462.951.502.85
552050188854ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง2.382.132.251.401.35
652050218052ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง2.352.132.051.501.35
752050223978ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง2.522.332.351.401.35
852050241381ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง2.732.082.251.401.35
952050248270ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง2.742.082.251.501.35
1052050008431อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง2.392.422.801.702.00
1152050160411งิ้วงามแม่ตีบงาวลำปาง2.692.591.151.502.55
1252050017995แม่ตีบหลวงแม่ตีบงาวลำปาง2.682.471.951.502.35
1352060043221ศรีบุญเรืองแม่สุกแจ้ห่มลำปาง2.472.491.951.702.35
1452060077869นาไหม้เมืองมายแจ้ห่มลำปาง2.072.692.051.401.70
1552060078202นาไหม้เมืองมายแจ้ห่มลำปาง2.532.543.051.351.80
1652060078211นาไหม้เมืองมายแจ้ห่มลำปาง2.392.342.801.351.75
1752060080444ไผ่ทองเมืองมายแจ้ห่มลำปาง1.782.632.051.401.55
1852060080851ไผ่แพะเมืองมายแจ้ห่มลำปาง3.302.633.151.402.00
1952060080975ไผ่แพะเมืองมายแจ้ห่มลำปาง2.412.532.201.402.00
2052060081521ไผ่แพะเมืองมายแจ้ห่มลำปาง2.222.653.251.401.70

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม