วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนทางสังคม ระดับ 4)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 346 6,327 6,324 13
ทุนกายภาพ 263 8,833 3,936 0
ทุนเศรษฐกิจ 5,290 5,229 2,022 490
ทุนธรรมชาติ 494 12,394 143 0
ทุนทางสังคม 3,749 6,735 2,490 57

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนทางสังคม ระดับ 4

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.882.022.01

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนทางสังคม ระดับ 4


ทั้งหมด 57 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050171528สบป๋อนบ้านร้องงาวลำปาง2.522.462.851.953.30
252080124051ดอนทรายล้อมแรดเถินลำปาง2.572.262.352.653.30
352080045709หนองเตาล้อมแรดเถินลำปาง2.582.461.352.553.30
452890012484หนองเตาล้อมแรดเถินลำปาง2.352.222.052.053.30
552080138863ชัยชุมภูเวียงมอกเถินลำปาง2.592.473.252.303.30
652080059220เด่นไม้ซุงเวียงมอกเถินลำปาง2.482.462.201.903.30
752080059009แม่พุเวียงมอกเถินลำปาง2.532.463.152.053.30
852080156551หนองเตาล้อมแรดเถินลำปาง2.462.261.452.053.30
952080156348สะพานหินพัฒนาแม่มอกเถินลำปาง2.472.582.052.353.30
1052080123769สันป่ามอญแม่มอกเถินลำปาง2.602.661.151.903.30
1105208000725หัวน้ำพัฒนาแม่มอกเถินลำปาง0.002.581.602.053.30
1252080068946ห้วยรินเวียงมอกเถินลำปาง2.622.162.351.953.30
1352080018531ป่าตาลเถินบุรีเถินลำปาง2.452.661.152.353.25
1452080028308วังหินพัฒนาเถินบุรีเถินลำปาง2.432.462.052.353.30
1552010217951ป่าเหียงบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.602.422.051.953.30
1652080006380สบคือล้อมแรดเถินลำปาง2.532.333.252.203.30
1752080156519หนองเตาล้อมแรดเถินลำปาง2.702.462.252.053.30
1852080231758ศรีบุญเรืองแม่วะเถินลำปาง2.632.563.251.803.30
1952010152913ป่ากล้วยปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง2.832.291.001.953.30
2052010137388ทับหมากบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.692.611.152.053.30
2152010340761ทับหมากบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.582.361.151.953.30
2252010240651ป่าเหียงบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.672.531.901.903.30
2352050074107สบป๋อนบ้านร้องงาวลำปาง2.742.312.852.253.30
2452080026747หนองเตาล้อมแรดเถินลำปาง2.492.462.252.053.30
2552010153511แม่กืยปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง2.502.312.952.303.30
2652010241061น้ำโท้งอุดมพรบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.692.362.051.953.30
2752010241665บ่อแฮ้วบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.472.362.051.953.30
2852010241134ป่าเหียงบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.682.362.351.953.30
2952010242157ป่าเหียงบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.542.462.051.903.30
3052080025007ดอนทรายล้อมแรดเถินลำปาง2.462.382.052.053.30
3152080051342ศรีบุญเรืองแม่วะเถินลำปาง2.632.561.452.353.30
3252080223313กุ่มเนิ้งใต้แม่มอกเถินลำปาง2.572.661.152.353.30
3352080104926แม่เตี๊ยะแม่ถอดเถินลำปาง2.242.462.952.053.30
3452010241886ป่าเหียงบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.572.532.052.353.30
3552010340043ป่าเหียงบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.442.361.151.953.30
3652010412451สายลมจอยบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.302.462.051.903.30
3752080051288ศรีบุญเรืองแม่วะเถินลำปาง2.632.062.052.553.30
3852080104951สุขสวัสดิ์แม่ถอดเถินลำปาง2.412.532.951.953.30
3952010240570ดงม่อนกระทิงบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.472.363.251.603.30
4052010396596ดงม่อนกระทิงบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.542.463.252.053.30
4152010229231ทับหมากบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.432.462.052.053.30
4252010240871ปงท่าขัวบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.332.361.151.953.30
4352010240049ป่าเหียงบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.682.532.052.203.30
4452990039201ท่าคราวน้อยสบตุ๋ยเมืองลำปางลำปาง2.512.532.052.053.30
4552010535189พรประสิทธิ์บ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.632.461.152.053.30
4652020057781ข่วงม่วงนาสักแม่เมาะลำปาง2.322.561.952.053.30
4752010340102ป่าเหียงบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.732.462.052.203.30
4852020144450ข่วงม่วงนาสักแม่เมาะลำปาง2.502.461.152.053.30
4952010240863ป่าเหียงบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.482.361.151.953.30
5052120180938หล่ายทุ่งวอแก้วห้างฉัตรลำปาง2.692.362.251.853.30
5152010196520ปงบ้านเอื้อมเมืองลำปางลำปาง2.762.462.852.553.30
5252010614513ทับหมากบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.472.461.152.053.30
5352010241126ม่วงแงวบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.632.461.952.353.30
5452020005760ข่วงม่วงนาสักแม่เมาะลำปาง2.492.472.252.053.30
5552010443811ป่ายะบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.502.462.052.053.30
5652010133293ม่วงแงวบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.532.462.052.053.30
5752010241991สายลมจอยบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง2.722.462.052.053.30

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม