วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนทางสังคม ระดับ 3)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนทางสังคม ระดับ 3

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนทางสังคม ระดับ 3


แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,252 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050069383แม่งาวใต้บ้านร้องงาวลำปาง2.312.543.451.852.70
252050002947แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง2.512.461.052.352.90
352050105967ห้วยหกบ้านอ้อนงาวลำปาง2.622.662.052.202.50
452050007566อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง2.682.331.902.052.50
552050007574อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง2.322.461.902.052.50
652050008309อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง2.342.222.952.352.55
752050171137ดอกคำใต้แม่ตีบงาวลำปาง2.612.512.852.052.55
852050015283แม่ตีบหลวงแม่ตีบงาวลำปาง1.981.761.601.402.60
952050160551แม่ตีบหลวงแม่ตีบงาวลำปาง2.522.512.051.852.55
1052080017667ดอนทรายล้อมแรดเถินลำปาง2.472.222.052.052.85
1152080034481ดอนทรายล้อมแรดเถินลำปาง2.472.492.052.052.70
1252080035801ดอนทรายล้อมแรดเถินลำปาง2.532.422.852.052.50
1352080186507ดอนทรายล้อมแรดเถินลำปาง2.502.361.952.252.60
1452080031074ท่านางล้อมแรดเถินลำปาง2.652.062.051.852.75
1552050027044โป่งบ้านโป่งงาวลำปาง2.072.591.002.052.55
1652050027958โป่งบ้านโป่งงาวลำปาง2.212.262.052.052.50
1752050029187โป่งบ้านโป่งงาวลำปาง2.532.391.002.052.55
1852050026137โป่งพัฒนาบ้านโป่งงาวลำปาง2.072.472.502.052.55
1952050026731โป่งพัฒนาบ้านโป่งงาวลำปาง2.512.411.952.052.55
2052050027010โป่งพัฒนาบ้านโป่งงาวลำปาง2.082.531.902.002.55

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม