วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนทางสังคม ระดับ 2)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 346 6,327 6,324 13
ทุนกายภาพ 263 8,833 3,936 0
ทุนเศรษฐกิจ 5,290 5,229 2,022 490
ทุนธรรมชาติ 494 12,394 143 0
ทุนทางสังคม 3,749 6,735 2,490 57

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนทางสังคม ระดับ 2

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.882.022.01

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนทางสังคม ระดับ 2


แสดง 161 ถึง 180 จาก 6,735 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
16152080023144ท่านางล้อมแรดเถินลำปาง2.382.211.901.951.85
16252050098812ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.462.461.152.252.10
16352050101112ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.632.411.002.401.95
16452050100736ปงคกหลวงใต้งาวลำปาง2.522.391.052.051.80
16552050239815ปงคกหลวงใต้งาวลำปาง2.482.421.951.951.95
16652050019432วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.362.331.001.951.90
16752050097808วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.492.421.151.952.25
16852050100388วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.572.362.502.051.90
16952050105002ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.072.191.002.052.10
17052050019319ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.642.412.951.952.15
17152050173296ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.432.361.151.851.95
17252050183623ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.432.221.951.952.15
17352050019165วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.072.611.751.952.05
17452050019831วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.832.422.951.501.75
17552050140339วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.832.491.901.801.85
17652050019424วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.782.491.951.901.85
17752050019459วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.702.292.801.402.40
17852050069545วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.372.423.402.351.80
17952050069685วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.472.332.051.951.90
18052050098782วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.492.461.051.952.05

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม