วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนทางสังคม ระดับ 2)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 346 6,327 6,324 13
ทุนกายภาพ 263 8,833 3,936 0
ทุนเศรษฐกิจ 5,290 5,229 2,022 490
ทุนธรรมชาติ 494 12,394 143 0
ทุนทางสังคม 3,749 6,735 2,490 57

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนทางสังคม ระดับ 2

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.882.022.01

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนทางสังคม ระดับ 2


แสดง 81 ถึง 100 จาก 6,735 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
8152050007591อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง2.162.421.902.052.10
8252050009356ปงมะโอบ้านอ้อนงาวลำปาง2.522.422.052.452.05
8352050009836ปงมะโอบ้านอ้อนงาวลำปาง2.142.792.252.051.95
8452050065451ปงมะโอบ้านอ้อนงาวลำปาง2.312.591.151.801.95
8552050182333แม่กวักบ้านอ้อนงาวลำปาง2.382.411.752.052.15
8652050003242แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง2.572.492.652.052.45
8752050003781แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง2.122.282.052.352.20
8852050102577แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง2.512.611.651.952.10
8952050020732คุ้มหลวงเหนืองาวลำปาง2.342.461.151.952.10
9052050041454คุ้มหลวงเหนืองาวลำปาง2.402.531.002.052.10
9152050172753ดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปาง2.172.131.152.052.00
9252050002461ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.472.361.152.052.30
9352050010010ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.472.541.152.052.35
9452050011211ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.582.631.001.952.35
9552050174250ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.592.461.602.052.10
9652940000042ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.532.421.152.051.75
9752030055760นาแส่งนาแส่งเกาะคาลำปาง2.272.441.751.952.00
9852030242560นาแส่งนาแส่งเกาะคาลำปาง2.072.191.151.952.00
9952050052111ดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปาง1.732.511.002.051.75
10052050177691ทุ่งโป้หลวงเหนืองาวลำปาง2.132.461.601.951.90

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม