วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนทางสังคม ระดับ 2)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 346 6,327 6,324 13
ทุนกายภาพ 263 8,833 3,936 0
ทุนเศรษฐกิจ 5,290 5,229 2,022 490
ทุนธรรมชาติ 494 12,394 143 0
ทุนทางสังคม 3,749 6,735 2,490 57

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนทางสังคม ระดับ 2

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.882.022.01

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนทางสังคม ระดับ 2


แสดง 1 ถึง 20 จาก 6,735 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050020732คุ้มหลวงเหนืองาวลำปาง2.342.461.151.952.10
252050041454คุ้มหลวงเหนืองาวลำปาง2.402.531.002.052.10
352050172753ดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปาง2.172.131.152.052.00
452050002461ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.472.361.152.052.30
552050010010ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.472.541.152.052.35
652050011211ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.582.631.001.952.35
752050174250ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.592.461.602.052.10
852940000042ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.532.421.152.051.75
952050083891ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.222.461.002.051.85
1052050097671ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.372.391.001.852.25
1152050098219ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.652.421.151.952.10
1252050098472ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.632.261.151.952.20
1352050104669ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.702.461.151.952.25
1452050080468น้ำจำหลวงใต้งาวลำปาง2.172.382.952.351.95
1552050100761ปงคกหลวงใต้งาวลำปาง2.422.361.952.302.05
1652050106122ปงคกหลวงใต้งาวลำปาง2.462.581.002.052.00
1752050018860วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.622.492.802.552.25
1852050019041วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.482.222.851.502.00
1952050019084วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.282.341.002.351.95
2052050019289วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.542.332.201.951.85

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม