วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนทางสังคม ระดับ 2)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนทางสังคม ระดับ 2

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนทางสังคม ระดับ 2


แสดง 1 ถึง 20 จาก 6,402 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050020732คุ้มหลวงเหนืองาวลำปาง2.342.461.151.951.80
252050041454คุ้มหลวงเหนืองาวลำปาง2.402.531.002.051.80
352050172753ดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปาง2.172.131.152.051.90
452050002461ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.472.361.152.052.30
552050010010ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.472.541.152.052.05
652050011211ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.582.631.901.952.05
752050174250ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.592.461.602.051.80
852940000042ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.532.421.152.051.75
952050097671ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.372.391.001.851.95
1052050098219ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.652.421.151.951.80
1152050098472ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.632.261.151.951.90
1252050104669ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.702.461.151.951.95
1352050100761ปงคกหลวงใต้งาวลำปาง2.422.362.852.301.75
1452050106122ปงคกหลวงใต้งาวลำปาง2.462.581.002.052.00
1552050018860วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.622.492.802.552.05
1652050019041วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.482.222.851.501.80
1752050019084วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.282.341.002.351.95
1852050142862วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.702.291.151.951.90
1952050223307วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.622.262.851.801.75
2052059000882ใหม่เจริญสุขหลวงใต้งาวลำปาง2.102.582.052.052.10

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม