วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนทางสังคม ระดับ 1)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนทางสังคม ระดับ 1

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนทางสังคม ระดับ 1


แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,763 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050087390ดงหลวงใต้งาวลำปาง2.462.421.602.051.70
252050084463ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.272.421.151.951.65
352050069847ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.502.632.051.501.45
452050081219ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.632.382.952.051.50
552050218541น้ำล้อมหลวงใต้งาวลำปาง0.001.001.601.851.00
652050101465ปงคกหลวงใต้งาวลำปาง2.682.361.751.951.65
752050018606วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.312.221.902.351.00
852050019131วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.452.421.952.351.50
952050019416วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.292.331.901.401.60
1052050019530วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.872.531.951.401.45
1152050019815วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.422.341.901.451.55
1252050227957วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.832.442.051.701.65
1352050029883เป๊าะบ้านโป่งงาวลำปาง1.872.391.601.851.50
1452050021615สบเอิมบ้านโป่งงาวลำปาง2.832.191.151.801.70
1552050096097เหล่าบ้านโป่งงาวลำปาง2.482.563.402.051.00
1652050096682เหล่าบ้านโป่งงาวลำปาง2.152.462.052.351.65
1752050185294ข่อยบ้านร้องงาวลำปาง2.882.421.952.051.55
1852050077360ท่าเจริญบ้านร้องงาวลำปาง2.592.421.952.051.60
1952050088434ผาแดงบ้านร้องงาวลำปาง1.872.421.001.901.45
2052050154038ร้องบ้านร้องงาวลำปาง2.432.422.052.551.60

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม