วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนธรรมชาติ ระดับ 3)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนธรรมชาติ ระดับ 3

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนธรรมชาติ ระดับ 3


แสดง 1 ถึง 20 จาก 141 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050154038ร้องบ้านร้องงาวลำปาง2.432.422.052.551.60
252050219822แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง2.822.461.052.552.05
352050239475งิ้วงามแม่ตีบงาวลำปาง2.552.662.852.751.50
452080154443ท่ามะเกว๋นเหนือแม่ปะเถินลำปาง2.562.392.052.751.70
552080076906สะพานหินพัฒนาแม่มอกเถินลำปาง2.752.462.052.551.60
652080188186ชัยชุมภูเวียงมอกเถินลำปาง2.692.662.952.552.25
752080229419เด่นไม้ซุงเวียงมอกเถินลำปาง2.302.593.452.551.30
852050013230ดอกคำใต้แม่ตีบงาวลำปาง2.632.422.052.552.70
952050771889แม่ตีบหลวงแม่ตีบงาวลำปาง2.572.641.952.552.00
1052080205714เด่นแก้วล้อมแรดเถินลำปาง2.472.171.902.901.00
1105208001401หนองเชียงรานล้อมแรดเถินลำปาง2.692.262.952.951.95
1252080025682หนองเตาล้อมแรดเถินลำปาง2.552.262.952.952.65
1352080240498สะพานหินพัฒนาแม่มอกเถินลำปาง2.722.262.052.551.90
1452080226649ชัยชุมภูเวียงมอกเถินลำปาง2.452.661.952.552.40
1552050018860วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.622.492.802.552.05
1652050255209หัวทุ่งปงเตางาวลำปาง2.672.631.152.552.10
1752050002980แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง2.412.222.052.552.20
1852050186258แม่งาวแม่ตีบงาวลำปาง2.632.631.952.551.80
1952050171340แม่ตีบหลวงแม่ตีบงาวลำปาง2.322.532.652.552.05
2052080207300หนองเชียงรานล้อมแรดเถินลำปาง2.572.261.902.651.50

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม