วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนธรรมชาติ ระดับ 2)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนธรรมชาติ ระดับ 2

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนธรรมชาติ ระดับ 2


แสดง 1 ถึง 20 จาก 10,000 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050031203คุ้มหลวงเหนืองาวลำปาง2.422.461.752.051.80
252050050101ดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปาง2.402.492.052.051.85
352050001550ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.382.161.002.351.70
452050002483ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.422.191.052.051.75
552050002505ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.422.662.051.951.85
652050041268ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.072.471.151.951.80
752940017115ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.402.331.152.051.95
852050020732คุ้มหลวงเหนืองาวลำปาง2.342.461.151.951.80
952050041454คุ้มหลวงเหนืองาวลำปาง2.402.531.002.051.80
1052050172753ดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปาง2.172.131.152.051.90
1152050105614ทุ่งโป้หลวงเหนืองาวลำปาง2.442.631.751.951.40
1252050002461ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.472.361.152.052.30
1352050010010ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.472.541.152.052.05
1452050011211ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.582.631.901.952.05
1552050174250ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.592.461.602.051.80
1652050000928สบแหงหลวงเหนืองาวลำปาง2.672.291.052.051.70
1752050193238ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.092.581.152.051.75
1852940016577ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.072.211.152.052.25
1952940020213ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.572.532.052.151.65
2052050084099ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.472.131.002.051.85

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม