วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนธรรมชาติ ระดับ 1)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนธรรมชาติ ระดับ 1

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนธรรมชาติ ระดับ 1


แสดง 1 ถึง 20 จาก 397 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050019041วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.482.222.851.501.80
252050069782วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.732.361.051.601.50
352050028814โป่งแก้วบ้านโป่งงาวลำปาง2.522.412.851.551.80
452050077432ท่าเจริญบ้านร้องงาวลำปาง2.362.312.051.551.60
552050232241สบป๋อนบ้านร้องงาวลำปาง2.742.062.051.502.20
652050179618ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง2.522.081.951.401.35
752050218231ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง2.562.132.551.501.45
852050146418วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.522.562.051.701.70
952050258542วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.672.291.951.501.40
1052050174560ท่าเจริญบ้านร้องงาวลำปาง2.372.512.951.551.60
1152050068603บ่อสี่เหลี่ยมปงเตางาวลำปาง2.572.412.951.552.45
1252050009054ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง2.332.012.051.401.35
1352050189109ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง2.372.031.151.551.35
1452050196202ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง2.402.291.951.401.35
1552050019831วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.832.422.951.501.75
1652050069880วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.352.461.001.602.60
1752050089368เป๊าะทองบ้านโป่งงาวลำปาง2.462.461.951.501.95
1852050261632โป่งแก้วบ้านโป่งงาวลำปาง2.662.142.851.652.10
1952050009046ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง2.252.132.051.401.35
2052050190620ขุนอ้อนพัฒนาบ้านอ้อนงาวลำปาง2.572.131.951.401.35

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม