วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนเศรษฐกิจ ระดับ 4)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนเศรษฐกิจ ระดับ 4

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนเศรษฐกิจ ระดับ 4


แสดง 1 ถึง 20 จาก 95 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050069545วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.372.423.402.351.50
252050109059ขวัญคีรีบ้านร้องงาวลำปาง2.662.363.551.801.70
352050219679แม่ตีบหลวงแม่ตีบงาวลำปาง2.572.643.452.052.20
452080133799แม่ปะแพะแม่ปะเถินลำปาง2.402.393.552.052.20
552080138847แม่พุเหนือเวียงมอกเถินลำปาง2.302.463.551.602.70
652080122312แม่เตินเหนือแม่ถอดเถินลำปาง2.502.463.402.552.05
752080230026แท่นดอกไม้เถินบุรีเถินลำปาง2.702.863.451.952.00
852050096097เหล่าบ้านโป่งงาวลำปาง2.482.563.402.051.00
952050069383แม่งาวใต้บ้านร้องงาวลำปาง2.312.543.451.852.70
1052050155522ทุ่งโป่งบ้านแหงงาวลำปาง2.232.463.552.351.50
1152080184261เด่นอุดมแม่มอกเถินลำปาง2.772.463.552.351.95
1252080229419เด่นไม้ซุงเวียงมอกเถินลำปาง2.302.593.452.551.30
1352080170961ท่าเกวียนเวียงมอกเถินลำปาง2.292.613.552.151.90
1452080192230ท่าเกวียนเวียงมอกเถินลำปาง2.302.563.402.101.90
1552050161310อ้อนหัวทุ่งบ้านอ้อนงาวลำปาง2.331.923.551.552.15
1652080075721กุ่มเนิ้งใต้แม่มอกเถินลำปาง2.742.363.552.251.95
1752080173138ชัยชุมภูเวียงมอกเถินลำปาง2.662.413.551.752.25
1852080084984นาไร่แม่ถอดเถินลำปาง2.572.463.552.252.35
1952080115456แม่แก่งแม่ถอดเถินลำปาง2.572.263.552.252.20
2052080009915วังหินพัฒนาเถินบุรีเถินลำปาง2.302.633.552.352.35

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม