วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนเศรษฐกิจ ระดับ 3)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนเศรษฐกิจ ระดับ 3

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนเศรษฐกิจ ระดับ 3


แสดง 1 ถึง 20 จาก 2,691 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050081219ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.632.382.952.051.50
252050063334วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.752.362.852.101.90
352050027460โป่งแก้วบ้านโป่งงาวลำปาง2.592.462.852.352.10
452050244649โป่งแก้วบ้านโป่งงาวลำปาง2.432.282.951.601.90
552050072597ท่าเจริญบ้านร้องงาวลำปาง2.682.172.951.752.10
652050107765สบป๋อนบ้านร้องงาวลำปาง2.632.642.851.451.40
752050154658สบป๋อนบ้านร้องงาวลำปาง2.432.212.951.952.45
852050003846แม่กวักบ้านอ้อนงาวลำปาง3.132.462.502.052.05
952050006506อ้อนใต้บ้านอ้อนงาวลำปาง2.322.532.951.952.45
1052050007302อ้อนหัวทุ่งบ้านอ้อนงาวลำปาง2.382.422.652.052.20
1152050007973อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง2.072.662.802.052.25
1252050008023อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง3.072.532.802.352.20
1352050008261อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง2.432.462.952.052.30
1452050008309อ้อนเหนือบ้านอ้อนงาวลำปาง2.342.222.952.352.55
1552050019459วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.702.292.801.402.20
1652050153881โป่งบ้านโป่งงาวลำปาง2.482.582.852.302.90
1752050022880ใหม่นาแช่บ้านโป่งงาวลำปาง1.672.262.501.951.30
1852050172648ขวัญคีรีบ้านร้องงาวลำปาง2.072.362.651.951.50
1952050197055ขวัญคีรีบ้านร้องงาวลำปาง2.712.332.851.801.60
2052050218630ขวัญคีรีบ้านร้องงาวลำปาง2.432.142.551.802.05

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม