วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนเศรษฐกิจ ระดับ 2)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนเศรษฐกิจ ระดับ 2

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนเศรษฐกิจ ระดับ 2


แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,903 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050199538ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.172.251.752.051.90
252050174357ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.392.562.052.052.20
352050069847ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.502.632.051.501.45
452050101465ปงคกหลวงใต้งาวลำปาง2.682.361.751.951.65
552050018606วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.312.221.902.351.00
652050019131วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.452.421.952.351.50
752050019416วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.292.331.901.401.60
852050019530วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.872.531.951.401.45
952050019815วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.422.341.901.451.55
1052050221096วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.832.422.052.051.75
1152050227957วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.832.442.051.701.65
1252050096682เหล่าบ้านโป่งงาวลำปาง2.152.462.052.351.65
1352050048262ขวัญคีรีบ้านร้องงาวลำปาง2.052.161.951.801.75
1452050185294ข่อยบ้านร้องงาวลำปาง2.882.421.952.051.55
1552050077360ท่าเจริญบ้านร้องงาวลำปาง2.592.421.952.051.60
1652050107340ท่าเจริญบ้านร้องงาวลำปาง1.871.941.751.951.95
1752050181698แม่งาวใต้บ้านร้องงาวลำปาง2.832.541.951.852.20
1852050154038ร้องบ้านร้องงาวลำปาง2.432.422.052.551.60
1952050074760สบป๋อนบ้านร้องงาวลำปาง2.282.442.051.751.95
2052050041705ปงเตาปงเตางาวลำปาง2.452.382.052.352.25

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม