วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนเศรษฐกิจ ระดับ 1)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนเศรษฐกิจ ระดับ 1

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนเศรษฐกิจ ระดับ 1


แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,728 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050001550ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.382.161.002.351.70
252050002483ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.422.191.052.051.75
352050041268ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.072.471.151.951.80
452940017115ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.402.331.152.051.95
552050000928สบแหงหลวงเหนืองาวลำปาง2.672.291.052.051.70
652050193238ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.092.581.152.051.75
752940016577ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.072.211.152.052.25
852050084099ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.472.131.002.051.85
952050084455ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.572.461.152.151.60
1052050103905ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.582.391.002.051.55
1152050230281ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.722.261.152.051.45
1252050097433ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.512.391.151.951.95
1352050098375ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.471.861.001.852.10
1452050098634ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.632.421.151.951.70
1552050098758ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.532.391.001.851.95
1652050019327วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.042.331.002.051.75
1752050019785วังควายหลวงใต้งาวลำปาง1.872.361.151.951.30
1852050019807วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.032.391.002.351.40
1952050019904วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.082.391.601.851.45
2052050069821วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.472.461.152.351.65

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม