วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนกายภาพ ระดับ 3)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนกายภาพ ระดับ 3

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนกายภาพ ระดับ 3


แสดง 1 ถึง 20 จาก 3,659 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152940015635ทุ่งโป้หลวงเหนืองาวลำปาง2.672.592.651.801.70
252050184620ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.472.561.001.951.40
352050080216น้ำจำหลวงใต้งาวลำปาง2.222.582.052.051.50
452050080921น้ำจำหลวงใต้งาวลำปาง2.242.582.852.051.55
552050019823วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.612.592.051.451.70
652050151209วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.372.691.602.051.15
752050023251ใหม่นาแช่บ้านโป่งงาวลำปาง1.882.611.152.051.75
852050154020ท่าเจริญบ้านร้องงาวลำปาง2.132.632.502.051.60
952050100141แม่งาวใต้บ้านร้องงาวลำปาง1.942.542.651.852.50
1052050219067แม่งาวใต้บ้านร้องงาวลำปาง2.512.542.551.551.65
1152050071884ร้องพัฒนาบ้านร้องงาวลำปาง2.382.631.952.251.55
1252050199554ร้องพัฒนาบ้านร้องงาวลำปาง2.512.581.952.401.90
1352050172583สบป๋อนบ้านร้องงาวลำปาง2.432.562.851.952.55
1452050042400ปงเตาปงเตางาวลำปาง2.272.531.751.951.95
1552050043058ปงเตาปงเตางาวลำปาง2.452.581.002.001.80
1652050009836ปงมะโอบ้านอ้อนงาวลำปาง2.142.791.952.051.65
1752050065451ปงมะโอบ้านอ้อนงาวลำปาง2.312.591.151.801.65
1852050261977แม่กวักบ้านอ้อนงาวลำปาง2.182.661.152.052.40
1952050007675แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง2.272.631.152.051.55
2052050102577แม่กวักดอนแก้วบ้านอ้อนงาวลำปาง2.512.611.651.952.10

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม