วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนกายภาพ ระดับ 2)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนกายภาพ ระดับ 2

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนกายภาพ ระดับ 2


แสดง 1 ถึง 20 จาก 8,498 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050177691ทุ่งโป้หลวงเหนืองาวลำปาง2.132.461.601.951.90
252050199538ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.172.251.752.051.90
352050087390ดงหลวงใต้งาวลำปาง2.462.421.602.051.70
452050084463ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.272.421.151.951.65
552050081219ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.632.382.952.051.50
652050084111ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.472.191.002.052.05
752050097760ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.442.361.151.851.85
852050098243ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.562.461.001.952.10
952050101465ปงคกหลวงใต้งาวลำปาง2.682.361.751.951.65
1052050018606วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.312.221.902.351.00
1152050019131วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.452.421.952.351.50
1252050019416วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.292.331.901.401.60
1352050019815วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.422.341.901.451.55
1452050063334วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.752.362.852.101.90
1552050069871วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.441.761.601.751.85
1652050097841วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.452.421.001.951.85
1752050221096วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.832.422.052.051.75
1852050227957วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.832.442.051.701.65
1952050098367ใหม่เจริญสุขหลวงใต้งาวลำปาง2.552.421.151.951.95
2052050029883เป๊าะบ้านโป่งงาวลำปาง1.872.391.601.851.50

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม