วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนกายภาพ ระดับ 1)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนกายภาพ ระดับ 1

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนกายภาพ ระดับ 1


แสดง 1 ถึง 20 จาก 260 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
105205000017สบเอิมบ้านโป่งงาวลำปาง1.201.001.601.851.00
205205000019ใหม่นาแช่บ้านโป่งงาวลำปาง1.201.001.601.851.00
352080250353กุ่มเนิ้งใต้แม่มอกเถินลำปาง2.271.631.151.951.70
405208000680แม่มอกหัวน้ำแม่มอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
505208000788สะพานหินแม่มอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
605208000858สะพานหินพัฒนาแม่มอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
752080110217ชัยชุมภูเวียงมอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
805205000608คุ้มหลวงเหนืองาวลำปาง1.871.381.152.151.40
905205000018ใหม่นาแช่บ้านโป่งงาวลำปาง1.201.001.601.851.00
1005205000452แม่ตีบหลวงแม่ตีบงาวลำปาง1.201.001.601.851.00
1105208000675แม่มอกหัวน้ำแม่มอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
1205208000730สะพานหินพัฒนาแม่มอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
1305208001591เด่นไม้ซุงเวียงมอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
1452080058151เด่นไม้ซุงเวียงมอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
1505208001850ท่าเกวียนเวียงมอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
1605208001859ท่าเกวียนเวียงมอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
1705208001877ท่าเกวียนเวียงมอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
1805208001907ท่าเกวียนเวียงมอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
1905208001672แม่พุเหนือเวียงมอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
2005208001852เวียงทองเวียงมอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม