วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนมนุษย์ ระดับ 4)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนมนุษย์ ระดับ 4

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนมนุษย์ ระดับ 4


แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152010397452ท่ามะโอเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง3.302.561.152.051.55
205201002073การเคหะนครลำปางพระบาทเมืองลำปางลำปาง3.272.512.052.052.25
352040007091ดอนงามทุ่งงามเสริมงามลำปาง3.472.391.952.102.35
452040113134ศรีลังกาเสริมกลางเสริมงามลำปาง3.302.462.851.452.15
552990137700ศรีบุญโยงเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง3.272.691.152.051.85
652040040684มั่วทุ่งงามเสริมงามลำปาง3.282.442.851.802.45
752010353536ลำปางกลางตะวันตกปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง3.352.331.152.102.10
805201000226ร้องชมพูเมืองลำปางลำปาง3.302.491.152.152.05
952040040382มั่วทุ่งงามเสริมงามลำปาง3.382.441.951.352.45
1052040034331สบเสริมเสริมกลางเสริมงามลำปาง3.272.672.851.951.45

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม