วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนมนุษย์ ระดับ 3)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนมนุษย์ ระดับ 3

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนมนุษย์ ระดับ 3


แสดง 1 ถึง 20 จาก 6,037 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050000928สบแหงหลวงเหนืองาวลำปาง2.672.291.052.051.70
252940020213ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.572.532.052.151.65
352050084455ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.572.461.152.151.60
452050103905ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.582.391.002.051.55
552050230281ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.722.261.152.051.45
652050097433ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.512.391.151.951.95
752050098634ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.632.421.151.951.70
852050098758ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.532.391.001.851.95
952050173652ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.632.561.901.852.20
1052050174322ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.632.462.051.951.85
1152050101481ปงคกหลวงใต้งาวลำปาง2.512.492.052.001.40
1252050189443ปงคกหลวงใต้งาวลำปาง2.632.361.951.951.85
1352050019424วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.782.491.951.901.85
1452050019459วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.702.292.801.402.20
1552050100515วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.522.311.951.901.70
1652050149662วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.982.422.051.951.65
1752050250622วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.552.592.052.051.95
1852050081936ใหม่เจริญสุขหลวงใต้งาวลำปาง2.612.331.901.952.20
1952050029764เป๊าะบ้านโป่งงาวลำปาง2.572.221.751.851.55
2052050026943โป่งพัฒนาบ้านโป่งงาวลำปาง2.762.611.952.052.55

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม