วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนมนุษย์ ระดับ 2)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนมนุษย์ ระดับ 2

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนมนุษย์ ระดับ 2


แสดง 1 ถึง 20 จาก 6,023 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050031203คุ้มหลวงเหนืองาวลำปาง2.422.461.752.051.80
252050050101ดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปาง2.402.492.052.051.85
352050001550ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.382.161.002.351.70
452050002483ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.422.191.052.051.75
552050002505ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.422.662.051.951.85
652050041268ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.072.471.151.951.80
752940017115ศรีป้านหลวงเหนืองาวลำปาง2.402.331.152.051.95
852050193238ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.092.581.152.051.75
952940016577ใหม่หลวงเหนืองาวลำปาง2.072.211.152.052.25
1052050084099ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.472.131.002.051.85
1152050084391ทุ่งหลวงใต้งาวลำปาง2.342.241.952.201.85
1252050098375ทุ่งสุ่มหลวงใต้งาวลำปาง2.471.861.001.852.10
1352050101431ปงคกหลวงใต้งาวลำปาง2.272.591.951.952.05
1452050019220วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.492.421.902.051.75
1552050019327วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.042.331.002.051.75
1652050019785วังควายหลวงใต้งาวลำปาง1.872.361.151.951.30
1752050019807วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.032.391.002.351.40
1852050019904วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.082.391.601.851.45
1952050069545วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.372.423.402.351.50
2052050069685วังควายหลวงใต้งาวลำปาง2.472.332.051.951.60

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม