วิเคราะห์ทุนเชิงประมาณ 5 มิติ (:ทุนมนุษย์ ระดับ 1)

จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มี :ทุนมนุษย์ ระดับ 1

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?) : :ทุนมนุษย์ ระดับ 1


แสดง 1 ถึง 20 จาก 323 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
#รหัสประจำบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
152050026625โป่งบ้านโป่งงาวลำปาง1.672.262.052.052.20
205205000017สบเอิมบ้านโป่งงาวลำปาง1.201.001.601.851.00
305205000019ใหม่นาแช่บ้านโป่งงาวลำปาง1.201.001.601.851.00
452050022880ใหม่นาแช่บ้านโป่งงาวลำปาง1.672.262.501.951.30
552890013219หนองเตาล้อมแรดเถินลำปาง1.672.161.752.052.30
652080248847กุ่มเนิ้งใต้แม่มอกเถินลำปาง1.202.532.052.051.75
705208000680แม่มอกหัวน้ำแม่มอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
852050052111ดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปาง1.732.511.002.051.75
905205000463แม่ตีบหลวงแม่ตีบงาวลำปาง1.201.001.601.851.00
1005208002055ชัยชุมภูเวียงมอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
1105208001855ท่าเกวียนเวียงมอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
1252080057952เวียงทองเวียงมอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
1305208001952เสลียมหวานเวียงมอกเถินลำปาง1.201.001.601.851.00
1452080084283แม่ถอดใต้แม่ถอดเถินลำปาง1.601.001.601.851.00
1552050176929น้ำจำหลวงใต้งาวลำปาง1.672.242.501.951.55
1652050109717วังควายหลวงใต้งาวลำปาง1.702.261.601.401.65
1752059001102เป๊าะทองบ้านโป่งงาวลำปาง1.572.531.001.951.50
1805205000018ใหม่นาแช่บ้านโป่งงาวลำปาง1.201.001.601.851.00
1952050009615ปงมะโอบ้านอ้อนงาวลำปาง1.672.411.002.001.60
2052050243839ปงมะโอบ้านอ้อนงาวลำปาง1.472.311.602.051.65

เปรียบเทียบวิเคราะห์ฐานทุนในการดำรงชีพ (ปัญหาของคนจนคืออะไร)

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ทุนฯ 5 มิติ (ด้าน)

วิเคราะห์ทุนมนุษย์

วิเคราะห์ทุนกายภาพ

วิเคราะห์ทุนเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทุนธรรมชาติ

วิเคราะห์ทุนทางสังคม