เปรียบเทียบข้อมูล 20 จังหวัด [PPPCONNEXT & TPMAP ]
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#TPMAP (2562)จำนวนครัวเรือนไม่มีใน PPPCONNEXTมีใน PPPCONNEXT
1พิษณุโลก13,83122613,605
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#PPPCONNEXTจำนวนครัวเรือนไม่มีใน TPMAPมีใน TPMAP
1พิษณุโลก14,97064814,322


ข้อมูลจาก TPMAP : พิษณุโลก

ข้อมูลจาก PPPCONNEXT: พิษณุโลกTPMAP : (คนจนอยู่ที่ไหน?)

PPPCONNEXT: (คนจนอยู่ที่ไหน?)จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 236 8,540 6,185 2
ทุนกายภาพ 191 10,020 4,758 0
ทุนเศรษฐกิจ 7,944 4,268 2,652 105
ทุนธรรมชาติ 1,238 13,638 93 0
ทุนทางสังคม 6,688 7,004 1,276 0

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.442.421.721.991.83
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.200.180.520.120.32

แสดง 1 ถึง 20 จาก 14,970 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

#รหัสประจำบ้านบ้านเลขที่หมู่ที่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
165990348827297/6420เกษมรัฐพัฒนาในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.272.691.002.051.35
206500003251241/4611ขุนพิเรนทรเทพในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.732.461.602.051.00
30650000325277/6411ขุนพิเรนทรเทพในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.592.421.602.051.55
40650000325377/7411ขุนพิเรนทรเทพในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.532.421.602.051.55
50650000325478/10411ขุนพิเรนทรเทพในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.242.461.602.051.40
66599053263614/1633คลองมหาดไทยในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.472.061.002.051.10
765990059221244คลองสามัคคีในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.452.461.002.051.20
86599008829920/823เจดีย์ยอดทองในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.572.461.602.051.20
906500003264211/223เจดีย์ยอดทองในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.402.091.002.051.20
106599008862126/1023เจดีย์ยอดทองในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.482.461.002.051.20
1165990107005296/423เจดีย์ยอดทองในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.582.491.002.051.35
1265990267614219/129ไชยานุภาพในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.252.611.002.051.50
1306500003293228/4740ดีอินทร์พัฒนาในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.352.491.602.051.00
1406500003294351/140ดีอินทร์พัฒนาในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.432.611.602.051.00
1565990109270230/95ตาลเดี่ยวในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.692.491.002.051.85
1665990088990240/105ตาลเดี่ยวในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.702.611.002.051.40
1706500003239240/25ตาลเดี่ยวในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.132.661.602.051.00
1865990119992272/35ตาลเดี่ยวในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.372.091.002.051.50
1965990293968297/295ตาลเดี่ยวในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.532.091.602.051.55
2065990097930465ตาลเดี่ยวในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2.472.461.152.051.50

แสดง 1 ถึง 20 จาก 13,831 ผลลัพธ์

ข้อมูลจาก TPMAP (2562)

HCMBNOหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
6501011864540/1ปากดอนวังน้ำคู้เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
6501071069254/6ปากดอนวังน้ำคู้เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
6501013588416/2วังขวัญม้าวังน้ำคู้เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
6501010506389วังน้ำคู้วังน้ำคู้เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
065000038655วังยางวังน้ำคู้เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
0650000386765วังยางวังน้ำคู้เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
6501008472426วังยางวังน้ำคู้เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
0650000382121/1ดอนวัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
0650003001739ดอนวัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
0650003001853/5ดอนวัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
0650003001955/1ดอนวัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
0650003002057/2ดอนวัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
06500040046110นาโพธิ์แดงวัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
0650004005061นาโพธิ์แดงวัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
0650004005163นาโพธิ์แดงวัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
0650004005294นาโพธิ์แดงวัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
(ไม่ได้ตั้ง)56/9วัดจันทร์วัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
(ไม่ได้ตั้ง)9999/22วัดจันทร์วัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
06500030002100/108วัดจันทร์วัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
06500030003100/114วัดจันทร์วัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก