เปรียบเทียบข้อมูล 20 จังหวัด [PPPCONNEXT & TPMAP ]
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#TPMAP (2562)จำนวนครัวเรือนไม่มีใน PPPCONNEXTมีใน PPPCONNEXT
1ลำปาง11,4661,31110,155
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#PPPCONNEXTจำนวนครัวเรือนไม่มีใน TPMAPมีใน TPMAP
1ลำปาง12,4172,4219,996


ข้อมูลจาก TPMAP : ลำปาง

ข้อมูลจาก PPPCONNEXT: ลำปางTPMAP : (คนจนอยู่ที่ไหน?)

PPPCONNEXT: (คนจนอยู่ที่ไหน?)จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 323 6,023 6,037 10
ทุนกายภาพ 260 8,498 3,659 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,728 4,903 2,691 95
ทุนธรรมชาติ 397 11,879 141 0
ทุนทางสังคม 4,763 6,402 1,252 0

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.872.031.88
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.240.180.530.130.30

แสดง 1 ถึง 20 จาก 12,417 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

#รหัสประจำบ้านบ้านเลขที่หมู่ที่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
15299001885911324กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.632.691.152.051.75
2529900093371138กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.542.331.152.051.80
3529900093451158กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.552.262.052.051.45
452990224696119/28กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.602.331.052.051.55
5529900357451228กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.002.261.152.051.25
652010224108128กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.372.562.052.051.70
752990162399131/168กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.832.671.152.051.55
852990152665131/78กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.542.421.152.051.55
95299011889616/18กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.072.411.752.051.55
1052010388828198กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.632.561.901.951.50
115299012390346/18กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.402.531.152.051.55
125299023669447/18กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.602.361.052.051.55
135299012073447/18กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.402.531.152.051.70
14529900276455334กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.672.461.152.051.25
1552990069747538กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.422.331.152.051.55
165299012400455/18กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.452.461.152.051.80
17529902286836/328กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.602.632.052.051.55
185299900017169/18กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.272.411.152.051.55
1952990078231798กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.272.261.152.051.55
2052990037691828กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง2.602.562.052.052.20

แสดง 1 ถึง 20 จาก 11,466 ผลลัพธ์

ข้อมูลจาก TPMAP (2562)

HCMBNOหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
(ไม่ได้ตั้ง)กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
(ไม่ได้ตั้ง)กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
(ไม่ได้ตั้ง)กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
(ไม่ได้ตั้ง)กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
5201038882819กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
5201039253120กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
5299000911645กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
52990009345115กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
5299001000977กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
5299001600765กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
5299001695315กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
5299001698821กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
52990018859113กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
5299002596110กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
5299002597914กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
5299002597914กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
5299002764553กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
529900352314กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
5299003559147กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
5299003574512กำแพงเมืองเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง