เปรียบเทียบข้อมูล 20 จังหวัด [PPPCONNEXT & TPMAP ]
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#TPMAP (2562)จำนวนครัวเรือนไม่มีใน PPPCONNEXTมีใน PPPCONNEXT
1กาฬสินธุ์8,6461,8606,786
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#PPPCONNEXTจำนวนครัวเรือนไม่มีใน TPMAPมีใน TPMAP
1กาฬสินธุ์11,9634,5647,399


ข้อมูลจาก TPMAP : กาฬสินธุ์

ข้อมูลจาก PPPCONNEXT: กาฬสินธุ์TPMAP : (คนจนอยู่ที่ไหน?)

PPPCONNEXT: (คนจนอยู่ที่ไหน?)จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 164 9,735 1,541 0
ทุนกายภาพ 430 10,711 822 0
ทุนเศรษฐกิจ 4,663 3,610 3,286 398
ทุนธรรมชาติ 5,628 6,216 105 0
ทุนทางสังคม 7,581 4,150 232 0

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.312.151.961.751.65
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.180.190.520.230.27

แสดง 1 ถึง 20 จาก 11,963 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

#รหัสประจำบ้านบ้านเลขที่หมู่ที่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
14699007023464/1ถ.สิทธิเดชกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.271.481.002.051.55
2469900083006824ก.ส.ส.กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.702.061.601.501.50
346990042681684ก.ส.ส.กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.002.661.002.051.90
446010269423229กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.202.141.151.651.35
54601032000323กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.422.211.601.551.55
646990062258233กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.422.341.001.551.35
746990133341222กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.072.111.001.551.65
84699007988622/32กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.422.111.001.551.15
94699016841222/52กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.592.081.001.551.15
1046990042699232/12กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.572.041.601.551.20
11469900808922433กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.282.341.001.551.35
1246990042656258(ไม่ได้ตั้ง)กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.232.381.001.451.20
1346990158255274/2(ไม่ได้ตั้ง)กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.032.281.901.651.65
1446010335981281กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.291.911.601.551.55
1546010211646282กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.332.031.901.852.10
1646990061308300(ไม่ได้ตั้ง)กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.272.341.901.651.45
1746990066415312/1(ไม่ได้ตั้ง)กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.252.211.051.651.35
1846990092131320/62กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.272.111.001.551.45
19469900612193382กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2.372.231.601.551.30
204699005509044(ไม่ได้ตั้ง)กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์1.872.341.601.651.15

แสดง 1 ถึง 20 จาก 8,646 ผลลัพธ์

ข้อมูลจาก TPMAP (2562)

HCMBNOหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
(ไม่ได้ตั้ง)326ก.ส.ส.กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)208/8ก.ส.ส.กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)41/4ก.ส.ส.กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
4699004268168ก.ส.ส.กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)338/7กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)308กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)44/26กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)326/21กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)22-Marกุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)27/1กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)306/12กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)245/6กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)326/1กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)306/8กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)296กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)338/3กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)308/20กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)322กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)322/9กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
(ไม่ได้ตั้ง)306/53กุดยางสามัคคีกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์