เปรียบเทียบข้อมูล 20 จังหวัด [PPPCONNEXT & TPMAP ]
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#TPMAP (2562)จำนวนครัวเรือนไม่มีใน PPPCONNEXTมีใน PPPCONNEXT
1ร้อยเอ็ด7,1202,2274,893
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#PPPCONNEXTจำนวนครัวเรือนไม่มีใน TPMAPมีใน TPMAP
1ร้อยเอ็ด5,9597465,213


ข้อมูลจาก TPMAP : ร้อยเอ็ด

ข้อมูลจาก PPPCONNEXT: ร้อยเอ็ดTPMAP : (คนจนอยู่ที่ไหน?)

PPPCONNEXT: (คนจนอยู่ที่ไหน?)จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 20 1,985 3,929 15
ทุนกายภาพ 12 3,894 2,041 0
ทุนเศรษฐกิจ 1,104 2,279 2,504 59
ทุนธรรมชาติ 721 5,206 19 0
ทุนทางสังคม 1,931 3,318 697 0

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.572.452.211.941.94
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.170.140.490.130.27

แสดง 1 ถึง 20 จาก 5,959 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

#รหัสประจำบ้านบ้านเลขที่หมู่ที่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
145990028067145จันทร์เกษมในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.541.641.001.751.75
24599008426937จันทร์เกษมในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.302.291.152.051.90
34510014554456จันทร์เกษมในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.752.391.152.051.30
445990115610101/1-ท่านครในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.172.261.151.951.65
54599001933513520ท่านครในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.462.561.001.951.65
645990057018137/120ท่านครในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.462.611.901.951.15
74599001895320-ท่านครในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.312.461.751.951.90
84599004964121-ท่านครในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.872.411.601.951.45
94599016325821/1720ท่านครในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.712.591.151.952.55
10459900199212220ท่านครในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด1.852.441.901.951.30
11459900497494320ท่านครในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด1.931.632.051.951.00
124599096324043/320ท่านครในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.642.662.051.951.75
13459900182669 ซอย 920ท่านครในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.582.831.151.952.05
144599001916597-ท่านครในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.192.382.051.952.05
1545990082371116บขส.ในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.562.461.902.052.25
1645990029250126บขส.ในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.702.291.002.051.95
1745990018461176บขส.ในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.742.721.002.051.80
184599002912817/76บขส.ในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.272.261.151.951.55
194599008877946บขส.ในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.712.792.052.051.55
204599003014276บขส.ในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2.532.531.152.051.30

แสดง 1 ถึง 20 จาก 7,120 ผลลัพธ์

ข้อมูลจาก TPMAP (2562)

HCMBNOหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
(ไม่ได้ตั้ง)37จันทร์เกษมเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)29จันทร์เกษมเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)10จันทร์เกษมเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)19จันทร์เกษมเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)8จันทร์เกษมเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)9999/15จันทร์เกษมเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)10/1จันทร์เกษมเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)137/1ท่านครเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)43ท่านครเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)21/17ท่านครเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)9999/12ท่านครเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)10ท่านครเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)9999/75ท่านครเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)9999/3ท่านครเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)42/3ท่านครเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)10ทุ่งเจริญเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)116/6ทุ่งเจริญเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)7/14-15ทุ่งเจริญเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)44/2-3บขส.เมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
(ไม่ได้ตั้ง)12บขส.เมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด