เปรียบเทียบข้อมูล 20 จังหวัด [PPPCONNEXT & TPMAP ]
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#TPMAP (2562)จำนวนครัวเรือนไม่มีใน PPPCONNEXTมีใน PPPCONNEXT
1ยโสธร2,2114251,786
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#PPPCONNEXTจำนวนครัวเรือนไม่มีใน TPMAPมีใน TPMAP
1ยโสธร5,0393,1101,929


ข้อมูลจาก TPMAP : ยโสธร

ข้อมูลจาก PPPCONNEXT: ยโสธรTPMAP : (คนจนอยู่ที่ไหน?)

PPPCONNEXT: (คนจนอยู่ที่ไหน?)จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 53 4,169 817 0
ทุนกายภาพ 153 4,673 213 0
ทุนเศรษฐกิจ 1,863 1,408 1,536 232
ทุนธรรมชาติ 2,298 2,713 28 0
ทุนทางสังคม 3,148 1,847 44 0

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.322.152.011.751.65
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.160.150.530.200.20

แสดง 1 ถึง 20 จาก 5,039 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

#รหัสประจำบ้านบ้านเลขที่หมู่ที่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
13599027060762(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)ในเมืองเมืองยโสธรยโสธร1.781.691.601.201.00
233990206291380/519 อุดมสุขในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.532.012.951.351.65
3359900364002511ซอยโนนตาล2ในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.281.592.051.501.25
403507000005ใต้สระแก้วในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.462.461.002.051.95
53599022714116/4ใต้สระแก้วในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.172.591.001.951.55
63599020119248/18ใต้สระแก้วในเมืองเมืองยโสธรยโสธร1.682.111.601.551.00
73599000466488ใต้สระแก้วในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.542.461.001.951.55
835990019181107ใต้สามัคคีในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.672.311.001.951.50
935990212607140/17ใต้สามัคคีในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.332.141.151.951.40
10359900331251427ใต้สามัคคีในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.302.391.601.951.60
1135990039492142/17ใต้สามัคคีในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.482.562.051.951.65
12359900335162347ใต้สามัคคีในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.221.991.901.551.50
13359900335162347ใต้สามัคคีในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.462.341.602.001.40
14359900295945247ใต้สามัคคีในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.412.491.601.951.65
1535990260806528/17ใต้สามัคคีในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.532.491.001.951.85
163599001914967ใต้สามัคคีในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.422.091.001.951.60
17359902643486ท่าศรีธรรมในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.172.031.751.851.10
18035000000336ท่าศรีธรรมในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.402.361.001.852.15
19035000000326ท่าศรีธรรมในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.732.221.651.852.30
20035000000106ท่าศรีธรรมในเมืองเมืองยโสธรยโสธร2.302.361.001.851.00

แสดง 1 ถึง 20 จาก 2,211 ผลลัพธ์

ข้อมูลจาก TPMAP (2562)

HCMBNOหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3501008985822ดอนหัวหมูน้ำคำใหญ่เมืองยโสธรยโสธร
3501008578030สมสะอาดน้ำคำใหญ่เมืองยโสธรยโสธร
3501030153998กล้วยค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
35010321203111กล้วยค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
3501038854592กล้วยค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
(ไม่ได้ตั้ง)31ค้อใต้ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
3501011048277ค้อใต้ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
35010148064163ค้อใต้ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
35010151065166ค้อใต้ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
3501030558552ค้อใต้ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
35010317087149ค้อใต้ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
3501046876051ค้อใต้ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
(ไม่ได้ตั้ง)147ค้อเหนือค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
3501011297386ค้อเหนือค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
35010270161126ค้อเหนือค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
35010407400161ค้อเหนือค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
3501011786020คำน้ำสร้างค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
35010118696104คำน้ำสร้างค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
3501031089958คำน้ำสร้างค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
35010321203111คำน้ำสร้างค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร