เปรียบเทียบข้อมูล 20 จังหวัด [PPPCONNEXT & TPMAP ]
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#TPMAP (2562)จำนวนครัวเรือนไม่มีใน PPPCONNEXTมีใน PPPCONNEXT
1ชัยนาท4,7781,6673,111
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#PPPCONNEXTจำนวนครัวเรือนไม่มีใน TPMAPมีใน TPMAP
1ชัยนาท5,0802,0513,029


ข้อมูลจาก TPMAP : ชัยนาท

ข้อมูลจาก PPPCONNEXT: ชัยนาทTPMAP : (คนจนอยู่ที่ไหน?)

PPPCONNEXT: (คนจนอยู่ที่ไหน?)จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 150 3,920 1,003 5
ทุนกายภาพ 225 4,353 500 0
ทุนเศรษฐกิจ 2,245 1,580 1,182 71
ทุนธรรมชาติ 2,953 2,112 12 0
ทุนทางสังคม 3,727 1,253 97 0

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.302.161.851.661.51
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.210.170.510.190.20

แสดง 1 ถึง 20 จาก 5,080 ผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล

#รหัสประจำบ้านบ้านเลขที่หมู่ที่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
10000000001558/61(ไม่ได้ตั้ง)คงธรรมในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.172.041.001.651.05
21899001418269/3(ไม่ได้ตั้ง)คงธรรมในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.342.411.001.551.35
318990082072353/2(ไม่ได้ตั้ง)โพธิ์ประเสริฐในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.231.941.601.551.00
418990131201360/9(ไม่ได้ตั้ง)โพธิ์ประเสริฐในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท1.961.991.601.501.00
51899002009313/1(ไม่ได้ตั้ง)มณเฑียรทองรุ่งเรืองในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.142.311.901.451.15
61899002047622/32(ไม่ได้ตั้ง)มณเฑียรทองรุ่งเรืองในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.302.211.901.551.00
7000000000099999/81(ไม่ได้ตั้ง)ร่วมใจพัฒนาในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.171.881.601.601.05
818990075611320/3(ไม่ได้ตั้ง)วงษ์โตเก้าพัฒนาในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.082.011.001.651.05
91899000214234/12(ไม่ได้ตั้ง)วงษ์โตเก้าพัฒนาในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.852.342.801.651.05
101899001257150/56(ไม่ได้ตั้ง)วงษ์โตเก้าพัฒนาในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.452.241.901.651.05
111899001276750/70(ไม่ได้ตั้ง)วงษ์โตเก้าพัฒนาในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท1.422.391.601.651.00
121899002305057/10(ไม่ได้ตั้ง)วงษ์โตเก้าพัฒนาในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.322.211.901.801.75
131899008800135(ไม่ได้ตั้ง)ศรีวิชัยในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.222.241.901.651.05
1418990000386173/3(ไม่ได้ตั้ง)ศาลาปู่ปีในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.402.311.901.551.25
1518990066743230/1(ไม่ได้ตั้ง)ศาลาปู่ปีในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.231.591.001.451.00
1618990066387266/1(ไม่ได้ตั้ง)ศาลาปู่ปีในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.332.041.001.651.10
171899001137027/14(ไม่ได้ตั้ง)ศาลาปู่ปีในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.071.811.601.551.15
1818990062039306/1(ไม่ได้ตั้ง)ศาลาปู่ปีในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.041.891.001.551.00
191899001098524/25(ไม่ได้ตั้ง)สุขใจในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท1.991.861.001.051.00
201899001099324/26(ไม่ได้ตั้ง)สุขใจในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท2.071.961.601.551.00

แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,778 ผลลัพธ์

ข้อมูลจาก TPMAP (2562)

HCMBNOหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
(ไม่ได้ตั้ง)158/5-6คงธรรมในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)293/3คงธรรมในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)40/3-4คงธรรมในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)60/11คงธรรมในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
0000000001558/61คงธรรมในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
1899001418269/3คงธรรมในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)139/1ตรายางสัมพันธ์ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)9999/93ตรายางสัมพันธ์ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)54/6ตรายางสัมพันธ์ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)88/14ตรายางสัมพันธ์ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)88/8ตรายางสัมพันธ์ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)9999/109ตรายางสัมพันธ์ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)295/7ตรายางสัมพันธ์ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)146/9ตรายางสัมพันธ์ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)149/1ตรายางสัมพันธ์ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)134/44ตรายางสัมพันธ์ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)139/1ตรายางสัมพันธ์ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)1/11ตรายางสัมพันธ์ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)9999/39ท่าแจงในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
(ไม่ได้ตั้ง)9999/46ท่าแจงในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท