เปรียบเทียบข้อมูล 20 จังหวัด [PPP.CONNEXT & TPMAP ]

ข้อมูลจาก TPMAP (2562) :

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
#TPMAP (2562)จำนวนครัวเรือนไม่มีใน PPPCONNEXTมีใน PPPCONNEXT
1ชัยนาท4,7781,6673,111
2นครราชสีมา21,78618,0933,693
3บุรีรัมย์22,23018,2633,967
4อุบลราชธานี5,3691,0884,281
5ยโสธร2,2114251,786
6ร้อยเอ็ด7,1202,2274,893
7กาฬสินธุ์8,6461,8606,786
8ลำปาง11,4661,31110,155
9แม่ฮ่องสอน12,87511,8391,036
10พิษณุโลก13,83122613,605
11ปัตตานี15,1339,8695,264
12ยะลา18,79011,7217,069

ข้อมูลจาก PPP.CONNEXT :

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
#PPP.CONNEXTจำนวนครัวเรือนไม่มีใน TPMAPมีใน TPMAP
1ชัยนาท5,0802,0513,029
2นครราชสีมา6,8073,3733,434
3บุรีรัมย์5,3727434,629
4สุรินทร์16,34016,3400
5ศรีสะเกษ19,26119,2610
6อุบลราชธานี15,98011,2004,780
7ยโสธร5,0393,1101,929
8อำนาจเจริญ4,2514,2510
9เลย6,9146,9140
10ร้อยเอ็ด5,9597465,213
11กาฬสินธุ์11,9634,5647,399
12สกลนคร10,67110,6710
13มุกดาหาร5,7575,7570
14ลำปาง12,4172,4219,996
15แม่ฮ่องสอน15,61914,5511,068
16พิษณุโลก14,97064814,322
17พัทลุง14,21714,2170
18ปัตตานี19,00313,9715,032
19ยะลา10,6303,3327,298
20นราธิวาส10,51610,5160


ข้อมูลจาก TPMAP (2562) : ยะลา

ข้อมูลจาก PPPCONNEXT: ยะลาจำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 2,443 141,022 71,953 193
ทุนกายภาพ 4,677 172,003 39,592 0
ทุนเศรษฐกิจ 66,842 85,005 59,861 4,554
ทุนธรรมชาติ 73,717 141,030 1,456 0
ทุนทางสังคม 122,809 86,158 7,334 0

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.412.271.991.811.69
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.180.160.500.170.24