ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ศักยภาพทุนฯ 5 ด้าน ข้อมูล 1.ทุนมนุษย์ 2.ทุนกายภาพ 3.ทุนเศรษฐกิจ 4.ทุนธรรมชาติ 5.ทุนทางสังคม

รายละเอียดข้อมูล : 52050104669

แสดงข้อมูลครัวเรือน (ข้อมูลทะเบียนครัวเรือน)

ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

#รหัสประจำบ้านMPIจังหวัดอำเภอตำบลทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
1520501046692.10ลำปางงาวหลวงใต้2.702.461.151.952.25
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน

#ลำดับชื่อ นามสกุลอายุเพศสถานะตามทะเบียนบ้านสุขภาพสวัสดิการสังคมอ่านภาษาไทยเขียนภาษาไทยการศึกษาสูงสุดกำลังศึกษาระดับสถานภาพการศึกษาสถานภาพการทำงานระดับ A6ระดับ A7ระดับ A9ระดับ A10ระดับ A11ระดับ A12ระดับ A13ระดับ A14ระดับ A15
11บุญปัน64หญิงมีชื่อและอาศัยปกติได้รับได้ได้ประถมศึกษา--ทำงาน4.002.004.004.001.001.001.004.003.00
22ศิณีนารถ27หญิงมีชื่อและอาศัยปกติได้รับได้ได้ม.ปลาย หรือเทียบเท่า--ทำงาน4.003.004.004.002.001.001.002.001.00

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?)

รหัสครัวเรือน52050104669
Hc152050104669
ปีที่สำรวจ2564
ครั้งที่สำรวจ1
ทะเบียนเกษตรกร0
เลขทะเบียนเกษตรกร
บ้านเลขที่124/4
หมู่ที่5
หมู่บ้านทุ่งสุ่ม
Mm152050205
ตำบลหลวงใต้
อำเภองาว
จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์52110
Host Prefix1
Host Nameบุญเพิ่ม
Host Snameเสียงดี
Host Popid3520500106517
Host Popid13520500106517
Person Prefix3
Person Nameบุญปั๋น
Person Snameเทพวัง
Person Popid3520500102261
Person Popid13520500102261
เบอร์โทรศัพท์09-3145-1033
No12
No22
No30
No40
No50
พิกัด Lat18.7466754
พิกัด Lng99.9852394
รูปภาพ(ไม่ได้ตั้ง)
แก้ไขล่าสุด(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สร้างข้อมูลJan 1, 1970 7:00:00 AM
ผู้สำรวจ1657894329
Status1
Surveyer Prefix(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Name(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Sname(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Tel(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Date(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Time(ไม่ได้ตั้ง)
Lat1(ไม่ได้ตั้ง)
Lng1(ไม่ได้ตั้ง)
ID(ไม่ได้ตั้ง)

Copyright © 2023 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.). All rights reserved