ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ศักยภาพทุนฯ 5 ด้าน ข้อมูล 1.ทุนมนุษย์ 2.ทุนกายภาพ 3.ทุนเศรษฐกิจ 4.ทุนธรรมชาติ 5.ทุนทางสังคม

รายละเอียดข้อมูล : 52050019041

แสดงข้อมูลครัวเรือน (ข้อมูลทะเบียนครัวเรือน)

ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

#รหัสประจำบ้านMPIจังหวัดอำเภอตำบลทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
1520500190412.21ลำปางงาวหลวงใต้2.482.222.851.502.00
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน

#ลำดับชื่อ นามสกุลอายุเพศสถานะตามทะเบียนบ้านสุขภาพสวัสดิการสังคมอ่านภาษาไทยเขียนภาษาไทยการศึกษาสูงสุดกำลังศึกษาระดับสถานภาพการศึกษาสถานภาพการทำงานระดับ A6ระดับ A7ระดับ A9ระดับ A10ระดับ A11ระดับ A12ระดับ A13ระดับ A14ระดับ A15
11ประสิทธิ์70ชายมีชื่อและอาศัยปกติได้รับได้ได้ประถมศึกษา--ทำงาน4.002.004.004.001.001.001.004.003.00
22อำนวย42ชายมีชื่อแต่ไม่อาศัยปกติได้รับได้ได้ม.ต้น--ไม่ได้ทำงาน4.001.004.004.002.001.001.001.001.00

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?)

รหัสครัวเรือน52050019041
Hc152050019041
ปีที่สำรวจ2564
ครั้งที่สำรวจ1
ทะเบียนเกษตรกร1
เลขทะเบียนเกษตรกร520502-0201-1-1
บ้านเลขที่17
หมู่ที่6
หมู่บ้านวังควาย
Mm152050206
ตำบลหลวงใต้
อำเภองาว
จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์52110
Host Prefix1
Host Nameประสิทธิ์
Host Snameขันนาค
Host Popid3520500108030
Host Popid13520500108030
Person Prefix1
Person Nameประสิทธิ์
Person Snameขันนาค
Person Popid3520500108030
Person Popid13520500108030
เบอร์โทรศัพท์09-3609-8026
No12
No21
No31
No40
No50
พิกัด Lat18.739814
พิกัด Lng99.986469
รูปภาพ(ไม่ได้ตั้ง)
แก้ไขล่าสุด(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สร้างข้อมูลJan 1, 1970 7:00:00 AM
ผู้สำรวจ1648215203
Status6
Surveyer Prefix(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Name(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Sname(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Tel(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Date(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Time(ไม่ได้ตั้ง)
Lat1(ไม่ได้ตั้ง)
Lng1(ไม่ได้ตั้ง)
ID(ไม่ได้ตั้ง)

Copyright © 2023 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.). All rights reserved