ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ศักยภาพทุนฯ 5 ด้าน ข้อมูล 1.ทุนมนุษย์ 2.ทุนกายภาพ 3.ทุนเศรษฐกิจ 4.ทุนธรรมชาติ 5.ทุนทางสังคม

รายละเอียดข้อมูล : 52050011211

แสดงข้อมูลครัวเรือน (ข้อมูลทะเบียนครัวเรือน)

ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

#รหัสประจำบ้านMPIจังหวัดอำเภอตำบลทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
1520500112112.10ลำปางงาวหลวงเหนือ2.582.631.001.952.35
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน

#ลำดับชื่อ นามสกุลอายุเพศสถานะตามทะเบียนบ้านสุขภาพสวัสดิการสังคมอ่านภาษาไทยเขียนภาษาไทยการศึกษาสูงสุดกำลังศึกษาระดับสถานภาพการศึกษาสถานภาพการทำงานระดับ A6ระดับ A7ระดับ A9ระดับ A10ระดับ A11ระดับ A12ระดับ A13ระดับ A14ระดับ A15
11ประมวล85หญิงมีชื่อและอาศัยปกติได้รับได้ได้ประถมศึกษา--ไม่ได้ทำงาน4.002.004.004.001.001.001.001.001.00
22เอื้ออารี48หญิงมีชื่อและอาศัยปกติไม่ได้รับได้ได้ป.ตรี หรือเทียบเท่า--ทำงาน4.001.004.004.004.001.001.004.004.00

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?)

รหัสครัวเรือน52050011211
Hc152050011211
ปีที่สำรวจ2564
ครั้งที่สำรวจ1
ทะเบียนเกษตรกร0
เลขทะเบียนเกษตรกร
บ้านเลขที่77/1
หมู่ที่5
หมู่บ้านใหม่
Mm152050105
ตำบลหลวงเหนือ
อำเภองาว
จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์52110
Host Prefix2
Host Nameประมวล
Host Snameน้ำใจ
Host Popid3520500055858
Host Popid13520500055858
Person Prefix2
Person Nameประมวล
Person Snameน้ำใจ
Person Popid3520500055858
Person Popid13520500055858
เบอร์โทรศัพท์08-3426-5158
No12
No22
No30
No40
No50
พิกัด Lat18.760979
พิกัด Lng99.978685
รูปภาพ(ไม่ได้ตั้ง)
แก้ไขล่าสุด(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สร้างข้อมูลJan 1, 1970 7:00:00 AM
ผู้สำรวจ1648621349
Status1
Surveyer Prefix(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Name(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Sname(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Tel(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Date(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Time(ไม่ได้ตั้ง)
Lat1(ไม่ได้ตั้ง)
Lng1(ไม่ได้ตั้ง)
ID(ไม่ได้ตั้ง)

Copyright © 2023 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.). All rights reserved